Kyusho Jitsu / Dim Mak Oirschot

Kyusho Jitsu Oirschot Industrieweg 9c, Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu / Dim Mak en martiale Qi Gong. Met Kyusho Jitsu/ Dim Mak kun je leren waar je je […]