Dim Mak Europe graden

Bij Dim Mak Europe is het mogelijk om 4 verschillende opleidingen te volgen. Bij deze opleidingen zijn verschillende graden te behalen. Op deze pagina vindt u een uitleg over de verschillende graden en de minimale vereisten die men nodig heeft om deze graad te behalen.

Te behalen graden bij Dim Mak Europe

0
Verschillende instructors graden
0
Verschillende Dim Mak graden
0
Verschillende Kyusho Jitsu graden
0
Verschillende Qi Gong graden

Te behalen Qi Gong Ji-Chu graden

Binnen Qi Gong Ji-Chu is het mogelijk om de Medische Qi Gong en/of de Martiale Qi Gong opleiding te volgen. Om een graad te behalen dient men een examen met een positief resultaat af te ronden.

Medische Qi Gong:
De Medische Qi Gong, ook wel de basis Qi Gong genoemd binnen  het systeem van Qi Gong Ji-Chu, is een opleiding die men kan volgen zonder dat men enig raakvlak met krijgskunst heeft. Dit opleidingstraject loopt van de gele sjerp Qi Gong Ji-Chu tot de bruine sjerp Qi Gong Ji-Chu.

Martiale Qi Gong:
Bij deze opleiding volgt men dezelfde stof als bij de Medische Qi Gong maar dient men ook een graad in Dim Mak te hebben. Dit opleidingstraject loopt van de gele sjerp tot en met de rood/witte sjerp.

Bij de hogere graden Qi Gong Ji-Chu staat hieronder het het minimaal vereiste aantal trainingsjaren. Dat houdt in dat men met de behaalde graad minimaal het aantal jaren actief moet blijven in het Qi gong Ji-Chu om zo de ervaring op te doen die nodig is voor de eventuele volgende graad.

Qi Gong Ji-Chu badges

Bij het behalen van een graad in het Qi Gong Ji-Chu kan de krijgskunstenaar dit aanduiden met een bandbadge (zie foto).

Qi Gong sjerp:
Geel
Oranje
Groen
Blauw
Paars
Bruin
Zwart
Zwart/rood
Rood/wit
Wit/goud

Minimale vereisten:

Gele sjerp
Oranje sjerp
Groene sjerp
Min. 2 jaar blauwe sjerp
Min. 2 jaar paarse sjerp
Min. 2 jaar bruine sjerp en 1e Dan Dim Mak
Min. 5 jaar zwarte sjerp en 3e Dan Dim Mak
Min. 1 leerling zelf opgeleid hebben zwarte sjerp Qi Gong Ji-Chu

Qi Gong sjerp:Minimale vereisten:
Geel –
OranjeGele sjerp
GroenOranje sjerp
BlauwGroene sjerp
PaarsMin. 2 jaar blauwe sjerp
BruinMin. 2 jaar paarse sjerp
ZwartMin. 2 jaar bruine sjerp en 1e Dan Dim Mak
Zwart/roodMin. 5 jaar zwarte sjerp en 3e Dan Dim Mak
Rood/witMin. 1 leerling zelf opgeleid hebben zwarte sjerp Qi Gong Ji-Chu
Wit/goud 

Te behalen Kyusho Jitsu graden

In de opleiding Kyusho Jitsu dient men om een graad te behalen minimaal al een graad hebben in een eigen krijgskunstWat we bedoelen met een eigen krijgskunst is dat men een bepaalde graad/niveau heeft in een krijgskunst. Deze krijgskunst moet realistische zelfverdedigingstechnieken bevatten. Wanneer de eigen krijgskunst geen graden heeft of de graden zijn anders ingedeeld dan is het mogelijk om een bepaalde graad of het niveau ervan te laten erkennen door Dim Mak Europe. Dit opleidingstraject loopt van de gele band (5e Kyu) Kyusho Jitsu tot en met de 5e Dan Kyusho Jitsu

Hoger graden dan de 2e Dan Kyusho Jitsu is geen hogere graad in een eigen krijgskunst meer nodig omdat men de de volledige basis in hun eigen krijgskunst beheerst. Een Kyusho Jitsu graad is te behalen zonder Qi Gong Ji-Chu.

Kyusho Jitsu bandbadges

Men draagt bij Dim Mak Europe de band van de hoogst behaalde graad van zijn eigen krijgskunst met daarop een badge die aanduidt welk niveau men heeft behaald in het Kyusho Jitsu. Bijvoorbeeld wanneer men de 3e Dan Karate heeft behaald draagt men deze band met daarop de badge van het niveau blauw Kyusho Jitsu. Wanneer men een hogere graad in Kyusho Jitsu behaalt dan in de eigen krijgskunst, draagt men bij Dim Mak Europe de Kyusho Jitsu graad. Bijvoorbeeld men heeft de 3e Dan Karate en de 4e Dan Kyusho Jitsu, men draagt dan de 4e dan Kyusho Jitsu.

Bij de hogere graden Kyusho Jitsu staat hieronder het het minimaal vereiste aantal trainingsjaren. Dat houdt in dat men met de behaalde graad minimaal het aantal jaren actief moet blijven in het Kyusho Jitsu om zo de ervaring op te doen die nodig is voor de eventuele volgende graad.

Kyusho Jitsu Banden:
Geel
Oranje
Groen
Blauw
Bruin
1e Dan
2e Dan
3e Dan
4e Dan
5e Dan

Minimale vereisten:
Gele band in een krijgskunst (erkend door DME)
Gele band Kyusho Jitsu en oranje band in een krijgskunst (erkend door DME)
Oranje band Kyusho Jitsu en groene band in een krijgskunst (erkend door DME)
Groene band Kyusho Jitsu en blauwe band in een krijgskunst (erkend door DME)
Blauwe band Kyusho Jitsu en bruine band in een krijgskunst (erkend door DME)
Min. 18 jaar, bruine band Kyusho Jitsu en 1e Dan in een krijgskunst (erkend door DME)
1e Dan Kyusho Jitsu en 2e Dan in een krijgskunst (erkend door DME)
Min. 2 jaar 2e Dan Kyusho Jitsu
Min. 3 jaar 3e Dan Kyusho Jitsu
Min. 5 jaar 4e Dan Kyusho Jitsu

Kyusho Jitsu Banden: Minimale vereisten:
Geel Gele band in een krijgskunst (erkend door DME)
Oranje Gele band Kyusho Jitsu en oranje band in een krijgskunst (erkend door DME)
Groen Oranje band Kyusho Jitsu en groene band in een krijgskunst (erkend door DME)
Blauw Groene band Kyusho Jitsu en blauwe band in een krijgskunst (erkend door DME)
Bruin Blauwe band Kyusho Jitsu en bruine band in een krijgskunst (erkend door DME)
1e Dan Min. 18 jaar, bruine band Kyusho Jitsu en 1e Dan in een krijgskunst (erkend door DME)
2e Dan 1e Dan Kyusho Jitsu en 2e Dan in een krijgskunst (erkend door DME)
3e Dan Min. 2 jaar 2e Dan Kyusho Jitsu
4e Dan Min. 3 jaar 3e Dan Kyusho Jitsu
5e Dan Min. 5 jaar 4e Dan Kyusho Jitsu

Te behalen Dim Mak graden

In de opleiding Dim Mak dient men om een graad te behalen minimaal een graad te hebben in Kyusho Jitsu en een graad in Qi Gong Ji-Chu. Dit opleidingstraject loopt van de 1e Dan Dim Mak tot en met 9e Dan Dim Mak.

Ook hier draagt men de band van de hoogst behaalde graad.

Vanaf de 5e Dan Dim Mak staat een minimum van 5 jaar om een volgende Dan te kunnen behalen. Dat houdt in dat men minimaal 5 jaar actief blijft in het Dim Mak maar vooral actief blijft in het uitdragen en verspreiden van Dim Mak.

Dim Mak Banden:
1e Dan
2e Dan
3e Dan
4e Dan
5e Dan
6e Dan
7e Dan
8e Dan
9e Dan

Minimale vereisten:
1e Dan Kyusho Jitsu en groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
2e Dan Kyusho Jitsu,1e Dan Dim Mak en groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
3e Dan Kyusho Jitsu, 2e Dan Dim Mak en blauwe sjerp Qi Gong Ji-Chu
4e Dan Kyusho Jitsu, 3e Dan Dim Mak en blauwe sjerp Qi Gong Ji-Chu
5e Dan Kyusho Jitsu, 4e Dan Dim Mak en bruine sjerp Qi Gong Ji-Chu
Min 5 jaar 5e Dan Dim Mak en zwarte sjerp Qi Gong Ji-Chu
Min 5 jaar 6e Dan Dim Mak en zwart/rode  sjerp Qi Gong Ji-Chu
Min 5 jaar 7e Dan Dim Mak en rood/witte sjerp Qi Gong Ji-Chu
Min 5 jaar 8e Dan Dim Mak

Dim Mak Banden: Minimale vereisten:
1e Dan 1e Dan Kyusho Jitsu en groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
2e Dan 2e Dan Kyusho Jitsu,1e Dan Dim Mak en groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
3e Dan 3e Dan Kyusho Jitsu, 2e Dan Dim Mak en blauwe sjerp Qi Gong Ji-Chu
4e Dan 4e Dan Kyusho Jitsu, 3e Dan Dim Mak en blauwe sjerp Qi Gong Ji-Chu
5e Dan 5e Dan Kyusho Jitsu, 4e Dan Dim Mak en bruine sjerp Qi Gong Ji-Chu
6e Dan Min 5 jaar 5e Dan Dim Mak en zwarte sjerp Qi Gong Ji-Chu
7e Dan Min 5 jaar 6e Dan Dim Mak en zwart/rode  sjerp Qi Gong Ji-Chu
8e Dan Min 5 jaar 7e Dan Dim Mak en rood/witte sjerp Qi Gong Ji-Chu
9e Dan Min 5 jaar 8e Dan Dim Mak

Te behalen Instructors graden

Om een instructor graad te behalen dient men aan de minimale eisen te voldoen zoals hieronder beschreven staat. 

Wanneer men een graad behaald heeft, draagt men de desbetreffende instructors badge. Deze Qi Gong Ji-Chu instructors badge dragen de personen die geen krijgskunst doen op hun Qi Gong sjerp. De martiale leerlingen dragen de badge op het DME gi (pak).

Instructors graden:
Assistant Instructor Qi Gong Ji-Chu
Instructor Qi Gong Ji-Chu
Master Instructor Qi Gong Ji-Chu
Instructor Kyusho Jitsu
Master Instructor Kyusho Jitsu
Instructor Dim Mak
Master Instructor Dim Mak
Chief Master Instructor DME

Minimale vereisten:
Groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
Paarse sjerp Qi Gong Ji-Chu
Zwarte Sjerp Qi Gong Ji-Chu en 3e Dan Dim Mak
1e Dan Kyusho Jitsu
5e dan Kyusho Jitsu
1e Dan Dim Mak en Assistant Instructor Qi Gong Ji-Chu
5e dan Dim Mak en 
Instructor Qi Gong Ji-Chu

Instructors graden: Minimale vereisten:
Assistant Instructor Qi Gong Ji-Chu   Groene sjerp Qi Gong Ji-Chu
Instructor Qi Gong Ji-Chu   Paarse sjerp Qi Gong Ji-Chu
Master Instructor Qi Gong Ji-Chu   Zwarte Sjerp Qi Gong Ji-Chu en 3e Dan Dim Mak
Instructor Kyusho Jitsu   1e Dan Kyusho Jitsu
Master Instructor Kyusho Jitsu   5e dan Kyusho Jitsu
Instructor Dim Mak   1e Dan Dim Mak en Assistant Instructor Qi Gong Ji-Chu
Master Instructor Dim Mak   5e dan Dim Mak en Instructor Qi Gong Ji-Chu
Chief Master Instructor DME

Volgende

Stage Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong

21 april 2024 - Industrieweg 9c
Oirschot, 5688 DP
324553
DD Dagen
HH Uur
MM Min
Gebeurtenis start vernieuwingspagina om volgende aankomende gebeurtenis te zien