Wat is Dim Mak?

Dim Mak is een krijgskunst gericht op de acupunten in ons lichaam ook wel vitale punten genoemd. Het is in China ontstaan uit het beoefenen van Qi Gong, zowel de helende als de martiale vormen én uit kennis van de traditionele Chinese geneeskunde, met name de acupunten en Qi-meridianen in ons lichaam. Uitgangspunt van Dim Mak is om met zo weinig mogelijk kracht, met de interne energie (Qi) en met behulp van vitale punten een tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen.

Het ontstaan van Dim Mak

Dim Mak werd ontwikkeld rond 1340 door Zhang Sanfeng

Dim Mak ontstond in de 13e eeuw na Christus en is de basis van het huidige Tai Chi. Algemeen wordt aangenomen dat Dim Mak werd ontwikkeld rond 1340 door Zhang Sanfeng, een acupuncturist en ervaren gevechtskunstenaar in de zachte Daoïst gong fu en in de harde Shaolin gong fu. Tot die tijd werd acupunctuur vooral voor genezing gebruikt. Zhang Sanfeng ontwikkelde op basis van zijn kennis van de acupunctuur een ultieme vorm van krijgskunst.  Hij ontdekte dat, door het slaan op bepaalde vitale punten, andere punten veel kwetsbaarder werden, zelfs door minder kracht te gebruiken: dus door knijpen, slaan op een bepaald punt, heeft het slaan op een ander punt een kritiek effect. Hierdoor is het mogelijk met een minimum aan kracht een tegenstander te overmeesteren of te doden.

Daarmee is Dim Mak een paradox, ontstaan uit de kennis om te genezen met acupunctuur. De krijger op het slagveld paste Dim Mak toe in de verdediging en gewonde makkers werden met behulp van acupunctuur weer op de been geholpen. Van oudsher zijn de krijgskunsten synoniem met de vaardigheid om te genezen. ’De hand die leven neemt, kan ook leven geven’. Dit is een belangrijk punt, omdat de vaardigheden die een krijgskunstenaar dient te hebben, eerst pas geheel tot hun recht komen indien deze beschikt over voldoende kennis van anatomie en fysiologie.

Zhang Sanfeng legde de technieken vast in verschillende quans (katas), waarvan de toepassingen geheim werden gehouden en enkel doorgegeven aan de meest betrouwbare leerlingen. Hier verwerkte hij ook zijn kennis van Qi Gong in, zodat het zowel voor zelfverdediging als voor de lichamelijke gezondheid kon dienen. Pas in de 20e eeuw werd dit “tai chi chuan” genoemd.

In de loop van de eeuwen werd door zijn volgelingen o.a. Yang Lu-Ch’an deze gevechtskunst verdiept naarmate de kennis van acupunctuur evolueerde, en kwamen er andere stijlen bij, bv. de Chen stijl en rond 1800 de Yang stijl. Dit werd steeds ook geheim gehouden en zeer beperkt doorgegeven. Eerst in 1926 werd deze krijgskunst in de openbaarheid gebracht door Yang Jaw-Ching (= Chen-Fu), nadat hij ook nog wijzigingen had aangebracht.

In de loop van de eeuwen werd door zijn volgelingen o.a. Yang Lu-Ch’an deze gevechtskunst verdiept naarmate de kennis van acupunctuur evolueerde, en kwamen er andere stijlen bij, bv. de Chen stijl en rond 1800 de Yang stijl. Dit werd steeds ook geheim gehouden en zeer beperkt doorgegeven. Eerst in 1926 werd deze krijgskunst in de openbaarheid gebracht door Yang Jaw-Ching (= Chen-Fu), nadat hij ook nog wijzigingen had aangebracht.

Volgeling van Zhang Sanfeng, Tai Chi Chuan
Hohan Soken 1889 – 1982 deze krijgskunst weer herontdekt, Kyusho Jitsu

De Dim Mak technieken werden dus jarenlang geheim gehouden uit angst dat het bij personen terecht zou komen die daar misbruik van zouden kunnen maken. Later werd in Japan door Hohan Soken 1889 – 1982 deze krijgskunst weer herontdekt en er de naam Kyusho Jitsu aan gegeven wat betekent “het gevecht beëindigen in één seconde”. Kyusho Jitsu is de moderne versie van de oude Chinese krijgskunst Dim Mak.

De basis van Dim Mak

Bij Dim Mak Europe trainen we zowel Qi Gong Ji-Chu als ook Kyusho Jitsu en vormen zij de basis van Dim Mak.

Bij Qi Gong Ji-Chu ”fundamenten van Qi Gong” streven we er naar om een stevige basis te creëren waarop men elke krijgskunst kan verbeteren. Dat doen we door oefeningen, gericht op het ontwikkelen en continu verbeteren ”gong” van de levensenergie ”Qi” in ons lichaam, zowel voor de gezondheid als voor krijgskunst.

Bij Kyusho Jitsu leren we aanvullende aspecten in de krijgskunsten waarbij gebruik gemaakt wordt van de vitale punten op het lichaam van een tegenstander met als gevolg een snelle uitschakeling. De kennis binnen Kyusho Jitsu is gebaseerd op de combinatie van oosterse- en westerse geneeskundige wetenschappen onder andere acupunctuur en neurologische wetenschap.

Naast het gebruik maken van Kyusho Jitsu theorieën om een aanvaller te kunnen uitschakelen, leren de leerlingen om deze uitschakeling door verlamming of knock-out weer te neutraliseren (herstellen). Dit noemen we het restoren. Het restoren is een zeer belangrijk onderdeel in onze lessen!

Dim Mak lessen volgen?

Kyusho Jitsu, Dim Mak en Qi Gong lessen kun je volgen bij Dim Mak Europe. Deze lessen worden in de vorm van stages gegeven met een duur van 3 uur. Daarnaast kun je ook wekelijks Kyusho Jitsu en Dim Mak lessen volgen bij de door Dim Mak Europe erkende scholen. De meeste erkende scholen geven les in verschillende martial arts met aanvulling van Kyusho Jitsu en/of Dim Mak. Het is bij sommige van deze scholen ook mogelijk om Qi Gong lessen te volgen om daarmee vanuit Kyusho Jitsu naar het Dim Mak te kunnen werken. De door Dim Mak Europe erkende scholen kunt u ook vinden op onze site.
Voor meer informatie over deze scholen kunt u op onderstaande link klikken.

Icon Dim Mak Europe